Prevozy

Prevozy zosnulých zabezpečujeme klimatizovanými vozidlami. Prevozy na území SR sú spoplatňované cenou 0,60 €/ km. Na prevozy ponúkame viaceré individuálne zľavy v závislosti od počtu kilometrov.

Zabezpečujeme aj prevozy zo zahraničia.