Pri úmrtí blízkej osoby Vám pohrebná služba Memory

odporúča postupovať nasledovne:


Úmrtie doma
1. Zavolať lekársku pohotovosť (112, 155)

2. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vypíše List o prehliadke zosnulého a štatistické hlásenie o úmrtí.

3. Kontaktovať pohrebnú službu Memory (0948 440 117, 0907 294 932) a dohodnúť prevoz zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby (najskôr po 2 hodinách po úmrtí). Ak je nariadená pitva, telo na výkon pitvy preváža úradom zazmluvnená pohrebná služba. Úrad vtedy uhrádza aj náklady s tým spojené. Na zabezpečenie pohrebu si aj v takomto prípade môžete vybrať pohrebnú službu Memory.

4. K vybaveniu pohrebnej rozlúčky je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého a oblečenie v igelitovej taške, ktorú z hygienických dôvodov nevraciame späť.

Pre mužov odporúčame - košeľu, oblek, kravatu, spodnú bielizeň a topánky. Pre ženy odporúčame - šaty/kostým, sukňu/nohavice a blúzku, spodnú bielizeň a topánky. 


Úmrtie v nemocnici alebo sociálnom zariadení

1. Úmrtie v nemocnici alebo sociálnom zariadení Vám oznámi personál zariadenia a zároveň Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a mieste, kde bol zosnulý prevezený.

2. Kontaktovať pohrebnú službu Memory telefonicky (0948 440 117, 0907 294 932) alebo prísť osobne do kancelárie pohrebnej služby v budove starej hvezdárne v areáli prešovskej nemocnice a dohodnúť všetky náležitosti k pohrebnej rozlúčke.

3. K vybaveniu pohrebnej rozlúčky je potrebné priniesť občiansky preukaz zosnulého a oblečenie v igelitovej taške, ktorú z hygienických dôvodov nevraciame späť.

Pre mužov odporúčame - košeľu, oblek, kravatu, spodnú bielizeň a topánky. Pre ženy odporúčame - šaty/kostým, sukňu/nohavice a blúzku, spodnú bielizeň a topánky.