• prevozy zosnulých
 • zahraničné prevozy
 • písanie parte
 • organizácia obradu
 • obliekanie a úprava zosnulých
 • chladiace a mraziace zariadenie
 • rakvy v širokom sortimente, ozdobné urny
 • veľký výber vencov a kytíc
 • doplnky (krížiky, stuhy atď.)
 • výzdoba hrobového miesta
 • zabezpečenie výkopových prác
 • kompletné vybavenie pohrebných formalít na matrike